Så här gör du för att titta på mina målningar i större skala:
Klicka på en målning. Manövrera genom att föra muspilen över höger respektive vänster sida av målningen.





Ett urval av mina målningar:






Ett urval av mina tidigare målningar.
Uppdaterad 16-04-13